2024. JANUÁR 1. KÖTELEZŐ VISSZAVÁLTÁSI RENDSZER (DRS)

A DRS szabályozás alapjait más hulladékgazdálkodási területekhez hasonlóan uniós irányelvekben, hazai szinten pedig a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, valamint a rendszer működését szabályozó 450/2023. (X.4.) Korm. rendeletben kell keresni.

A szabályozás célja Magyarország 90%-os visszaváltási arányt érjen el a PET palackok, ALU dobozok és üveg italcsomagolások területén.

 

A DRS hatálya alá tartozó termékek:

A tej és tejalapú italtermékek kivételével a fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermékek közvetlen, műanyag, fém vagy üveg anyagú, palack vagy doboz formájú, nem újrahasználható, vagy újrahasználható fogyasztói csomagolása, amely 0,1 – 3 literig terjedő űrtartalommal bír, ide nem értve a csekély mennyiségű kibocsátók (legfeljebb 5000 db/év) által forgalomba hozott italtermék csomagolását.

 

DRS rendszer szereplői:

A DRS rendszerben öt kulcsszereplő jelenik meg:

1. a terméket gyártó, illetve első hazai forgalomba hozó,

2. a fogyasztó részére átadó, illetve értékesítő forgalmazó,

3. a fogyasztó,

4. a MOHU Zrt. a DRS rendszert üzemeltető koncessziós társaság és 5. az állam oldaláról eljáró hatóság(ok)

 

A DRS kapcsán kereskedelmi szempontból alábbiak kerülnek fókuszba:

Visszaváltási díj:

a termék csomagolásán a visszaváltásra utaló logóban megjelölt összeg, amit minden vásárláskor kötelezően fel kell számítani a fogyasztó felé. Nem újratölthető csomagolások esetén PET, ALU és üveg egységesen 50 Ft, ez ÁFA körön kívüli tétel lesz. Az újratölthető italcsomagolások (jelenleg betétdíjas) visszaváltási díja nem egységes, azt a gyártó határozza meg, de az új rendszerben ez a díj is kötelezően feltüntetésre kerül a terméken és változatlanul 27%-os ÁFA kulcsú. A visszaváltási díj összegét a számlán, vagy nyugtán a termék árától elkülönítve kell feltűntetni.

Kötelezően visszaváltási díjas termékek jelölése:

körforgást szimbolizáló új logó, nem újratölthető kötelezően visszaváltási díjas termékek esetében új logó és új vonalkód.

Visszaváltási pont, RePont:

Visszaváltásra kötelezett minden olyan 400 m2-nél nagyobb eladótérrel rendelkező kereskedelmi egység, amely forgalmának döntő hányadát élelmiszer teszi ki. A RePontok száma önkéntes csatlakozókkal fog bővülni.

Fogyasztó:

aki a DRS hatálya alá tartozó termékeket fogyasztási céllal megvásárolja, vásárláskor a visszaváltási díjat megfizeti és fogyasztás után a csomagolást sérülésmentesen és leolvasásra alkalmas jelöléssel visszaváltási díj ellenében egy általa kiválasztott RePonton átadja (visszaváltja).

Kezelési díj:

a Repontok a visszaváltással kapcsolatos feladatok ellátásáért, visszaváltott darab alapon, havi elszámolású díjazásban részesülnek. A kezelési díj mértéke a gépi és a kézi visszaváltó pontok esetében eltérő. A mindenkori kezelési díjak a mohu.hu oldalon érhetők el.

Régi készletek értékesítése:

a fogyasztók felé a 2024. június 30. előtt megvásárolt kiskereskedelmi, vagy vendéglátó egységek készletei a minőségmegőrzési idő végéig korlátozás nélkül értékesíthetők. Azok nem kerülnek a DRS rendelet hatálya alá.

 

Mire érdemes felhívni a fogyasztók/vásárlók figyelmét?

A DRS visszaváltási rendszer 2024. január 1-jén indul. Ezt követően fokozatosan, a gyártókra bízott ütemezésben, de legkésőbb 2024. június 30- ig kerülnek forgalomba az új vonalkóddal és az új visszaváltási logóval ellátott kötelezően visszaváltási díjas nem újratölthető italtermékek. Ezek visszaváltási díját a vásárlónak minden értékesítési ponton meg kell fizetnie, de visszaváltani csak Repontokon tudja. A Repontok listáját a MOHU közzéteszi. A vásárlás helyszínéhez legközelebbi Repontokat a boltokban jól látható helyen vásárlótájékoztatási céllal ki kell függeszteni.

Az RVM automaták a csomagolás formáját, tömegét és jelölését azonosítják, ez alapján váltják vissza a palackokat, dobozokat. Kizárólag ép, nem összenyomott, jól olvasható vonalkódú és jelölölésű termékeket képes visszaváltani a rendszer. A palack kupakjának megléte nem feltétele a visszaváltásnak.

 

Visszaváltási pontok típusai:

Kötelező visszaváltás: RVM visszaváltó automatákkal teljes nyitvatartási időben a 400m2 -nél nagyobb eladótérrel rendelkező azon kereskedelmi egységekben, amelyek árbevételének döntő hányadát élelemiszerek teszik ki. A kötelezett kiskereskedők az automata meghibásodása esetén, a hiba elhárításáig kézi visszaváltással tesznek eleget törvényi kötelességüknek.

Önkéntes visszaváltás: Üzletmérettől és profiltól függetlenül önkéntesen csatlakozhat a DRS rendszerhez minden olyan vállalkozás vagy szervezet, amely rendelkezik adószámmal és biztosítani tudja a visszaváltáshoz szükséges körülményeket, kamerával és internetkapcsolattal rendelkező mobil telefont, valamint hosszú távú szerződésben vállalja a visszaváltással járó feladatok ellátását. Az önkéntes csatlakozók kézi vagy RVM automatás gépi Repontok lehetnek a bolt méretétől, elhelyezkedésétől és a várhatóan visszaváltásra kerülő mennyiségtől függően.

A hazai DRS rendszert a MOHU Zrt. üzemelti és biztosítja többek között a biztonságos és hatékony működést, informatikai hátteret, infrastruktúrát, a gépi visszaváltó berendezéseket és azok szervizelését, ezen kívül minden visszaváltott csomagolás Repontokról történő elszállítását, a Repontoknak a visszaváltási díj és a kezelési díj megtérítését.

 

Kötelezett és önkéntes visszaváltási pontoknak is regisztrálni kell a MOHU online ügyintézési felületén a Partner Portálon!

 

Miért érdemes önkéntesen csatlakozni?

Forgalomnövelő hatás: Nemzetközi tapasztalatok alapján a fogyasztók vásárlási kedvét nagyban befolyásolja, hogy mely üzletben van lehetőség visszaváltani a korábban vásárolt italcsomagolásokat. A visszaváltási pont üzemeltetése plusz szolgáltatást jelent a fogyasztóknak, akik a visszaváltási díjat általában azonnal, helyben levásárolják.

Új bevételi forrás: Visszavett palackonként a MOHU kezelési díjat fizet az üzemeltetőnek.

Országos kommunikáció: A MOHU folyamatosan és aktívan kommunikál a fogyasztók felé a visszaváltási rendszerről, támogatja a boltok marketing kommunikációját. A csatlakozó boltok, mint visszaváltási Repontok megjelennek a MOHU kötelező visszaváltási rendszer applikációjában.

 

Jogi környezet:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

 

A visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X.4.) Korm. Rendelet

 

További hasznos linkek:

MOHU visszaváltási rendszer

DRS - Visszaváltó automaták – tájékoztató

DRS bolti POS eszközök

Országos Kereskedelmi Szövetség

Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség

 

 

PARTNEREINK

Exped-IT
GEMOSZ
KSH
E-commerce Hungary
Magyar Termék
eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Online pénztárgép
Retail Zoom