e-kereskedelem

Az MNKSZ üdvözöl minden olyan kezdeményezést, ami a kereskedelem fejlődését és annak átlátható szabályozását szolgálja. Véleményünk szerint az internetes kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos jogszabályi környezet kialakítása során több szempontot kell figyelembe venni.

Fontosnak tartjuk, hogy versenysemlegesség érvényesüljön minden kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás esetén, függetlenül attól, hogy a kereskedelem milyen formáját választotta. Az elmúlt 25 évben számos új típusú kereskedelmi tevékenységet folytató piaci szereplő lépett Magyarországra, akik a magyar törvények előírásait elfogadták és azok betartásával folytatják gazdasági tevékenységüket. Az e-kereskedelmi forma napjainkban egy dinamikusan fejlődő ágazat, ezért a jogszabályi környezet aktualizálásának kiemelkedő szerepe van. A kereskedelmi tevékenységet elsősorban a fogyasztóvédelmi, a kereskedelmi, és az adózás rendjéről szóló törvények és a kapcsolódó rendeletek szabályozzák. Ennek figyelembe vételével az internetes értékesítéssel kapcsolatosan felmerülő kérdéseket három fő terület köré csoportosítjuk. Ezek a fogyasztóvédelem, a kereskedelmi tevékenység és az adózás területei.

Fogyasztóvédelmi szempontból javasoljuk megvizsgálni, hogy miként érvényesülnek a fogyasztók jogai internetes kereskedelem esetén.

 • A fogyasztó alapvető joga a reklamációhoz való jog, amely nem érvényesíthető amennyiben nincs telefonon, vagy személyesen elérhető kontaktszemély az internetes értékesítőnél.
 • A fogyasztó alapvető joga a panasz bejelentéséhez való jog. Minden kereskedelmi egységben ki kell függeszteni a vásárlók könyvét, a bejegyzett panaszokat előírás szerint orvosolni és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság felé dokumentálni kell. Internetes áruháznál nem létezik vásárlók könyve.
 • A jótállás fokozatai: javítás, csere árleszállítás, elállás nem érvényesíthetők.
 • Felügyeleti szervek feltüntetése

A Fogyasztóvédelmi törvény 1997-ben született, az internetes értékesítés dinamikus fejlődése 2010 óta jellemző. Véleményünk szerint fontos, hogy a Fogyasztóvédelmi törvény a megváltozott piaci struktúrához igazodjon.

Kereskedelmi szempontból javasoljuk megvizsgálni, hogy miként vonatkoznak a kereskedelmi törvény előírásai internetes kereskedelem esetén.

 • Forgalmazott áruféleségekhez igazodó szakképzett eladók alkalmazása
 • Internetes értékesítés esetén nem kell alkalmazni szakképzett eladót, a vevő magára van utalva, igényéhez igazodó szakszerű tájékoztatást nem kaphat. Általában még telefonos kapcsolat sem létesíthető az internetes áruházzal, a vásárló email-t küldhet, amelyre az e-bolt azonban nem köteles válaszolni.
 • Nem tekinthetők meg a valóságban, még nagy értékű áruk esetében sem. A vásárlók hagyományos kereskedelemben kérnek szakszerű tájékoztatást és felvilágosítást, majd a vásárlás sok esetben a szakképzett eladók alkalmazásának költségeitől megkímélt internetes áruháztól történik.
 • A raktározás és az árukezelés szabályainak érvényesülése: HACCP betartása, szakosított árutárolás, kötelező göngyöleg visszavétel, hűtőlánc betartása, stb.
 • A futárszolgálattal történő házhozszállítás egy rakterű autóval történik, amely sok veszély forrása lehet. Interneten bármit, akár vírusokat is rendelhet a vásárló, amely a szállító járműben egy légtérbe kerülhet élelmiszerrel, stb.
 • Nyomonkövetés és a jogszabályi előírásoknak való megfelelés ellenőrizhetősége

A kereskedelmi tevékenységet szabályozó törvények betartása személyi és tárgyi költségekkel, ráfordításokkal jár, amely nagymértékben befolyásolja a gazdálkodók eredményességét. Javasoljuk, hogy a versenysemlegesség érdekében a kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásokra egységesen, alkalmazott kereskedelmi formától függetlenül vonatkozzanak a jogszabályok.

Adózás szempontjából javasoljuk megvizsgálni, hogy miként vonatkoznak és érvényesíthetők az adózás szabályozásáról szóló törvény előírásai internetes kereskedelem esetén.

 • Kötelező online kasszarendszer a kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások körében
 • Árbevétel ellenőrizhetőség, bizonylati fegyelem betartása
 • Adóelkerülés lehetőségének kizárása nyomonkövethetőség nélkül

Véleményünk szerint nemzetgazdasági szempontból kifejezetten fontos az adózás rendjének betartása és betartatása. Az elmúlt években jelentős lépéseket tett a kormányzat a gazdaság kifehérítése, az adózás rendjének betartása és az adók maradéktalan beszedése érdekében. Az elért eredmények jelentős részben az online kasszák bevezetésének köszönhetőek.

Mivel a jövőben várhatóan jelentős forgalom fog átcsoportosulni a hagyományos kiskereskedelemből az internetes kereskedelembe, ezért kifejezetten káros lenne, ha ebben a szegmensben nem valósulna meg a forgalom és nyereség nyomonkövethetősége.

Szövetségünk célja, hogy az e-kereskedelemmel összefüggésben változó jogszabályok kialakításánál fenti álláspontokat képviselve részt vehessen.

Budapest, 2016. február 10.

Neubauer Katalin

Főtitkár

PARTNEREINK

Exped-IT
GEMOSZ
KSH
E-commerce Hungary
Magyar Termék
eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Online pénztárgép
Retail Zoom