Szakképzés

Napjainkban egyre többen gondolják úgy, hogy a jelenlegi szakképzés kiváló eredményeivel büszkélkedő, jellemzően autóipari képzések sikereit jó lenne kiterjeszteni az ország minden szakképző intézményére. Elmondható, hogy a sikerek mögött a digitális fejlődéssel lépést tartó innovatív képzési háttér és eszköztár, motivált oktatók és diákok állnak, akik képesek és hajlandók együttműködni az adott szakma ismeretanyagának alkalmazási szintű átadásban-átvételben. 

Ezek a sikerek teljes mértékben nem ültethetőek át hazánk jelenlegi szakképzési intézményi rendszerére, mert a szakképzésben részt vevők számához képest túl magas a szakképző intézmények száma, a finanszírozás továbbra is a diákok száma alapján kerül meghatározásra és nem ösztöni a képzés minőségi színvonalának emelkedését. 

A mindenkori oktatáspolitika meghatározza a társadalom jövőjét és óriási felelőssége van az egyén jövőképének alakulása szempontjából. Véleményünk szerint a gazdaság fenntartható fejlődése érdekében a szakképzés valós reformjára minden eddiginél nagyobb szükség van.

A jelenlegi szakképzési rendszer alkotóival és az abban részt vevőkkel minden szinten egyet kell értsünk abban, hogy vannak problémák, kérdések, mert javaslatunk szerint azokat kritikusan és őszintén fel kell tárni, amelyek közül kiemeljük az alábbiakat:

Jó-e, hogy

- a szakképzés tananyagai nem veszik figyelembe a diákok kompetencia szintjét?

- több éves átfutási idővel fejlesztünk papír alapú szakmai tankönyveket, amelyek tartalma már a nyomtatás pillanatában nem aktuális?

- a legtöbb szakképzésbe pályaorientáció és pályaalkalmassági vizsgálat nélkül kerülnek a diákok?

- a tanárképzésbe továbbra is az egyik legkevesebb felvételi pontszámmal lehet bekerülni és a pályaalkalmasságot egyszerű beszélgetés alapján döntik el?

- a szakképzésben csak a diákok számonkérése valósul meg objektív méréssel és értékeléssel a tanároké, szakoktatóké nem?

- a szaktanárok és oktatók továbbképzésére, ismereteik aktualizálására és oktatói eszközhasználatuk fejlesztésére nincs kötelező előírás és forrás?

 

A feltárt problémákat kihívásnak tekintjük, amelyekre lehetséges megoldásokat kerestünk. A megoldásokra tett javaslatokat továbbgondolás, elmélyítés és együttgondolkodásra való ösztönzés érdekében állítottuk össze. A feltárt problémák kezelésének sürgőssége és fontossága szerint rövid távú és középtávú megoldási javaslatokat teszünk. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a megoldási javaslatok kidolgozását a rendelkezésünkre álló információk alapján tudtuk kialakítani, amelyhez felhasználtuk a kereskedelmi szakképzés területén végzett kutatásaik eredményeit, és kiegészítettük a szakgimnáziumokkal, illetve kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásokkal fennálló munkakapcsolatunkból nyert tapasztalatokkal.

            Szakképzéssel kapcsolatos megoldási javaslataink megvitatása érdekében vegye fel velünk a kapcsolatot honlapunk kapcsolat menüpont alatt.

 

Budapest, 2017. január 5.

Neubauer Katalin
főtitkár

PARTNEREINK

Exped-IT
GEMOSZ
KSH
E-commerce Hungary
Magyar Termék
eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Online pénztárgép
Retail Zoom