Tagdíjak visszamenőleges módosítása

Az MNKSZ eredményes tárgyalásának köszönhetően, az Agrárkamara 2017. május 24-i küldöttgyűlése elfogadta a tagdíjak visszamenőleges módosításának lehetőségét.

Tisztelt Vállalkozó!

Az MNKSZ eredményes tárgyalásának köszönhetően, az Agrárkamara 2017. május 24-i küldöttgyűlése elfogadta a tagdíjak visszamenőleges módosításának lehetőségét.

Az önrevízióra 2017. július 31-ig van lehetőség!

Kérjük Önöket, hogy sürgősen tegyék meg a szükséges lépéseket az Agrárkamara felé.
A kifogásolt és jelenleg rendezhető eseteket az egyszerűbb kezelhetőség érdekében az alábbi csoportokra osztottuk:

1. A vállalkozásnak 2013-2016 között nem származott árbevétele az 2012. évi CXXVI. törvény (továbbiakban Agrárkamarai tv) mellékletében felsorolt tevékenységi körből és a jövőben sem kíván folytatni ilyen tevékenységet, a TEÁOR csak felsorolásra került az alapító okiratában (esetünkben főként 463 Élelmiszer, ital és dohányáru nagykereskedelem)

Teendő:

Ki kell törölni a 463-mal kezdődő TEÁOR-okat a cégjegyzékből és ki kell tölteni a NAK honlapjáról letölthető „Nyilatkozat tagdíj-fizetési kötelezettség alóli mentesüléshez” című alábbi linken
NAK TEÁOR törlése esetén használandó nyomtatvány.pdf elérhető nyomtatványt, majd tértivevényesen, vagy elektronikusan elküldeni a NAK-nak.

2. A vállalkozásnak 2013-2016 között nem származott árbevétele az Agrárkamarai törvény mellékletében felsorolt tevékenységi körből, de lehet, hogy a későbbiekben folytatni kívánja a tevékenységet (esetünkben főként 463 Élelmiszer, ital és dohányáru nagykereskedelem)

Teendő:

Az érintett évek mindegyikére könyvvizsgálói jelentést kell készíttetni, hogy a vállalkozás hitelesen tudja igazolni, nem származott árbevétele az érintett tevékenységi körökből. A jelentéseket tértivevényesen, vagy elektronikusan kell elküldeni a NAK-nak és kérni, hogy töröljék a kirótt tagdíjat, azokat az évi 2000 Ft alapdíjra mérsékeljék. Ebben az esetben a vállalkozás Agrárkamarai tag marad, tehát a jövőben is külön könyvvizsgálói jelentéssel kell kérni a tagdíjmentességet.

3. A vállalkozás teljes árbevételének csak egy része származik az Agrárkamarai törvény mellékletében felsorolt tevékenységi körökből és visszamenőleg a tagdíj mérséklése érdekében arányosítással kíván élni.

Teendő:

A vállalkozás könyvvizsgálói jelentéssel (célvizsgálat elegendő) igazolja, hogy a teljes árbevételének mekkora része származott érintett tevékenységi körből. Az arány módosult! Amennyiben az árbevétel több mint 33% származott érintett tevékenységből, úgy a teljes árbevétel a tagdíj számítás alapja, de főigazgatói engedéllyel ez a 33%, 50%-ra is növelhető. Ennél alacsonyabb arány esetén csak a ténylegesen érintett árbevétel rész lesz a tagdíj számítás alapja. A tagdíj számítás alapját képező nettó árbevétel részt visszamenőlegesen évenkénti bontásban kell igazolni a NAK honlapjáról letölthető „egyedi tagi nyilatkozat” című alábbi linken NAK 2017 könyvvizsgálói jelentés minta arányosításhoz.docx elérhető nyomtatvány kitöltésével. .

4. A vállalkozás árbevétele TEÁOR 4634-4639 édesség, ital és egyéb élelmiszer nagykereskedelemből származik.

Teendő:

Meg kell vizsgálni (2016. decemberi kamarai értesítőlevél, vagy a kamara honlapján, illetve ügyfélszolgálatán keresztül), hogy a kirótt tagdíjak között szerepel-e 2013 és 2014 évi tagdíj, mert ezek a tevékenységi körök csak 2015. január 1-jétől lettek a törvény hatálya alá vonva. Ebben az esetben, erre hivatkozva kell írásban, tértivevényesen kérni a 2013 és 2014 évi tagdíjak törlését.

A dokumentumokat elektronikusan az ugyfelszolgalat@nak.hu e mail címre, postai úton tértivevényesen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 1119 Budapest Fehérvári út 89-95. címére kell küldeni.
Javasoljuk, éljenek a visszamenőleges önrevízió lehetőségével és a fentiek szerint minél gyorsabban járjanak el. Amennyiben kérdésük merülne fel, keressenek bizalommal.

Üdvözlettel:

Neubauer Katalin
Főtitkár
+36 30 280 8552
 neubauer.katalin@mnksz.hu
www.mnksz.hu

PARTNEREINK

Exped-IT
GEMOSZ
KSH
E-commerce Hungary
Magyar Termék
eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Online pénztárgép
Retail Zoom