T/14660 számú 2012. évi CXXVI. tv módosításáról szóló törvényjavaslat

Az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága részére
Tárgy: T/14660 számú A Magyar Agrár-, és Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. tv módosításáról szóló törvényjavaslat.

Az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága részére


Tárgy: T/14660 számú A Magyar Agrár-, és Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. tv módosításáról szóló törvényjavaslat.

Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) kéri a Tisztelt Bizottságot, hogy a módosító javaslat 8§-át ne támogassa, mert azzal az agrárkamara jogtalan behajtási gyakorlatát, a javaslat benyújtói, utólag legitimáltatnák.

Indokaink:

Az Agrárkamarával 2017. február 2. óta folytatott tárgyalásaink eredménytelennek bizonyultak, ezért tájékoztatni kívánjuk Önöket a Kereskedők és az Agrárkamara között fennálló konfliktusok okaira és a meglévő anomáliákra.

Az MNKSZ jelezni kívánja, hogy kigazdálkodhatatlan a nagykereskedelmi tevékenységet folytató hazai vállalkozások számára a kötelező Agrárkamarai tagsággal járó, akár több milliós kamarai tagdíj.

Az MNKSZ hangsúlyozni kívánja, hogy a tagdíjak miatt azok az élelmiszer nagykereskedők kerülnek veszélybe, akik a kisebb gyártókapacitással bíró magyar feldolgozóipari cégek és termelők termékeit juttatják el a kisebb településeken élő fogyasztókhoz. 

Az 5000 lélekszám alatti, mintegy 3000 település élelmiszerboltjaiba a nagykereskedők szállítják a napi élelmiszereket. A nagykereskedők ellehetetlenítésével nemcsak a hazai feldolgozóipar, hanem 3 millió vidéki ember élelmiszerellátása is veszélybe kerül.

A 2012. évi CXXVI. Agrárkamarai Törvény értelmében a nagykereskedők Agrárkamarai tagsága 2013. január 1-jétől, automatikusan és kötelezően jött létre. A nagykereskedők ettől a dátumtól a kereskedelmi és iparkamarától átkerültek az Agrárkamarához. Ez azzal is együtt jár, hogy az 5000 Ft-os kereskedelmi kamarai kötelező regisztrációs díj helyett több százezres, vagy milliós nagyságrendű kötelező agrárkamarai tagdíjat kell fizetniük.

Szövetségünk felhívja a figyelmet, hogy az Agrárkamara a nagykereskedőknek a kötelező tagdíjért semmilyen ellenszolgáltatást nem nyújt. 

Az Agrárkamarai törvény értelmében a kötelező tagság automatikusan létrejön, akkor is, ha egy vállalkozás alapító okiratában a tevékenységi körök között csak felsorolásra került az érintett tevékenységi kör, nem feltétel, hogy árbevétele is származzon abból.

Az Agrárkamara közgyűlésén a sávos tagdíjak megállapítása során nem vették figyelembe a különböző szektorok szereplőinek nyereségtermelő képességét, így azt a tényt, hogy azonos árbevétel mellett lényegesen nagyobb 30-50-szer nagyobb profitot képes realizálni egy földalapú támogatásban részesülő szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó vállalkozó, mint egy élelmiszer nagykereskedő, vagy tejtermelő, illetve élelmiszer feldolgozó.

Az MNKSZ elfogadhatatlannak tartja, hogy az Agrárkamara alapszabálya értelmében egy vállalkozásnak a teljes árbevétele után agrárkamarai tagdíjat fizetni, még akkor is, ha agrártevékenységből csak árbevételének 20 % származik. 

2013.,2014.,2015., években a kereskedők semmilyen értesítést nem kaptak az Agrárkamarától, hogy tagok lettek, és fizetési kötelezettségük keletkezett.

Adatbázis hiányában az Agrárkamara először 2016. május végén küldött értesítést a kereskedőknek, hogy 2013 óta tagok és tegyenek eleget kötelezettségünknek. 

2016 decemberében egyenlegközlő értesítést kaptak a kereskedők a 2013 óta felhalmozódott tartozásaikról. Ettől az időponttól a kereskedők érvényesíteni próbálják érdekeiket arra vonatkozóan, hogy az agrárkamara csak a valóban realizált agrártevékenységnek minősülő árbevételek után követleje a tartozásokat.

2017 márciusában az Agrárkamara behajtásra adta át a NAV-nak az általa számított tartozásokat, de nemcsak a törvényben köztartozásnak minősített tagdíjakat, hanem mulasztási pótlékokat és egyéb tételeket is. 

Ezért az Agrárkamara elnöke gyorsított eljárású törvénymódosító javaslatot nyújtott be, amellyel utólag legitimáltatná az agrárkamara jogtalan behajtási gyakorlatát. Ezt szövetségünk teljesen elfogadhatatlannak tartja. 

Az MNKSZ kéri, hogy az élelmiszer nagykereskedők kerüljenek vissza a kereskedelmi és iparkamarához, ahová szakmailag tartoznak.

Budapest, 2017. április 11.

Tisztelettel:

Neubauer Katalin
főtitkár

PARTNEREINK

Exped-IT
GEMOSZ
KSH
E-commerce Hungary
Magyar Termék
eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Online pénztárgép
Retail Zoom