MNKSZ figyelemfelhívás új Alapszabály ellen

AGRÁRMINISZTÉRIUM

Dr Nagy István miniszter úr részére

Tisztelt Miniszter Úr!

Szövetségünk 2016 óta folyamatosan jelzi a döntéshozók felé, hogy az Agrárkamara tagdíjrendszere ellehetetleníti az élelmiszerellátási láncban fontos szerepet betöltő élelmiszer nagykereskedők helyzetét. A tagdíjak évről évre emelkednek többek között oly módon, hogy a törvényben rögzített maximális 1 millió Forintos éves Agrárkamarai tagdíj egyre alacsonyabb nettó árbevételtől fizetendő.

Az élelmiszer nagykereskedelem 2013. január 1-jétől törvényi úton a Kereskedelmi és Iparkamarától az Agrárkamarához került. Az érintett törvény tevékenységi kör alapján határozza meg a kötelező agrárkamarai tagságot. A kötelező tagságért fizetendő agrárkamarai tagdíj adó módjára kerül beszedésre. A törvénynek köszönhetően az Agrárkamarának évente több milliárd Forint tagdíjbevétele keletkezik. 7 év telt el úgy, hogy a nagykereskedők fizetik az Agrárkamarai tagdíjat, a tagdíjakért azonban semminemű érdemi ellenszolgáltatást nem kapnak. Megjegyzendő, hogy az alkalmazott tagdíj megállapítási rendszer nem veszi figyelembe a különböző tevékenységet folytató agrárkamarai tagok gazdálkodási sajátosságait, a különböző ágazatok profit termelő képességét, a támogatási rendszerekkel történő ellátottságukat, az ellátási láncban betöltött szerepüket, illetve a tényleges terhelhetőségüket.

Most azért fordulunk Önhöz, mert 2019. december 19-én az Agrárkamara a küldöttgyűlésén ismét módosítani kívánja az Alapszabályt. Az előirányzott módosítás tovább veszélyezteti a kistelepülések élelmiszerellátásában kulcsszeplőnek számító magyar tulajdonú élelmiszer nagykereskedők működését. Hangsúlyozzuk, hogy a vidéki élelmiszerboltok frissáru ellátását napjainkban is ezek a kulcsszereplők biztosítják. Ellehetetlenítésük tovább tizedeli nemcsak a nagykereskedőket, hanem a kiskereskedőket és a hazai feldolgozókat is.  

Összefoglaltuk az előterjesztésre kerülő módosításokat és tisztelettel kérjük Önt, hogy az élelmiszerellátási lánc fenntarthatósága érdekében lépjen fel a módosító javaslat ellen.
2019-ben a tagdíjszámítás 7 tagdíjfizetési osztály alapján történt, 2020-tól ez 3 tagdíjfizetési osztályra módosul a következők szerint:


I. sáv: 2,5 millió Ft nettó árbevételig az éves tagdíj 5.000 Ft
II. sáv: 2,5 -500 millió Ft nettó árbevételig az éves tagdíj 0,2%
II. sáv: 500 millió nettó árbevételtől 1.000.000 Ft
A maximális 1.000.000 Forintos tagdíj 2020-tól már nem 750 milliós nettó árbevétel felett, hanem már 500 milliós árbevétel felett lesz fizetendő. A tagdíj egy élelmiszer nagykereskedő profitjának jelentős része.


2021-től az 1.000.000 Ft-os legmagasabb tagdíj, a szintén benyújtásra kerülő törvénymódosító javaslat értelmében a bruttó átlagbér 4-szeresére fog emelkedni, ami jelenleg (KSH 2019 I-IX. hó) 1.439.600 Forintot jelent.


Jelentős változás még, hogy a tagdíj fizetés majdnem fél évvel korábban lesz esedékes. A tagdíjat augusztus 15. helyett március 31-ig kell megfizetni és a tagdíj megállapítása kivetéses alapon történik az eddigi bevallásos rendszer helyett.


Mit jelent a korábban 7 sávba besorolt tagoknak a változás:


2019-es I. sáv: 0-600 ezer Ft árbevételig korábbi 2000 Ft helyett 5000 Ft. A sávba tartozók minden tagja többet fog fizetni. A csoport 100%-a rosszabbul jár.
2019-es II. sáv: 600 ezer Ft - 10 millió Ft-ig a korábbi 5000 Ft helyett 0,2%, azaz a 2,5 millió Ft árbevétel felettiek mind többet fognak fizetni. A csoport 80%-a rosszabbul jár.
2019-es III. sáv:10 - 50 millió Ft-ig a korábbi 30 ezer Ft helyett 0,2%, azaz 15 millió Ft árbevétel felettiek mind többet fognak fizetni. A csoport 87,5%-a rosszabbul jár.
2019-es IV. sáv: 50 - 150 millió Ft-ig a korábbi 150 ezer helyett 0,2%, azaz 75 millió Ft árbevétel felettiek mind többet fognak fizetni. A csoport 75%-a rosszabbul jár.
2019-es V. sáv: 150 - 400 millió Ft-ig a korábbi 400 ezer helyett 0,2%, azaz 200 millió Ft árbevétel felettiek mind többet fognak fizetni. A csoport 85%-a rosszabbul jár.
2019-es VI. sáv: 400 - 750 millió Ft-ig a korábbi 750 ezer helyett 0,2%, azaz a csoportban mindenki többet fog fizetni. A csoport 100%-a rosszabbul jár.
2019-es VII. sáv: 750 milliói felett marad a korábbi maximális 1,000,000 Ft (a beterjesztésre javasolt törvénymódosítás után kb. 1,5 millió)

Kiemeljük az 501 millió Forintos árbevétel esetén fizetendő Agrárkamarai tagdíj változását 2018-2020 közötti időszakban:
2018:    500.000 Ft
2019:    750.000 Ft
2020:    1.000.000 Ft

3 év alatt duplájára növekedett a tagdíj úgy, hogy a nagykereskedők az Agrárkamarai tagságért semmilyen ellenszolgáltatást nem kapnak.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Agrárkamara évről évre egyre nehezebb helyzetbe hozza az élelmiszerellátási láncból nélkülözhetetlen nagykereskedőket, amely a feldolgozóipar jövője szempontjából is kockázatos.
Kérjük szíves közbejárását, hogy az Agrárkamara országos küldöttei 2019. december 19-én az Agrárkamara Alapszabályának preambulumához méltóan voksoljanak!

Budaörs, 2019. december 16.

Üdvözlettel,

Neubauer Katalin
MNKSZ főtitkár


PARTNEREINK

Exped-IT
GEMOSZ
KSH
E-commerce Hungary
Magyar Termék
eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Online pénztárgép
Retail Zoom