Nagy változások az élelmiszerüzletek zöldség-gyümölcs osztályán

Július 15-étől a nem előrecsomagolt gyümölcsöknél és zöldségeknél kötelező feltüntetni a boltokban, hogy milyen országból származnak - ezt írja elő a június 26-án a Magyar Közlönyben megjelent agrárminiszteri rendelet. Továbbá a nem előre csomagolt sertéshúsnál már 2019 óta kötelező eredetmegjelölést a jövő hónap közepétől a baromfira, a kecskére és a birkára is kiterjeszti a jogalkotó.

Július 15-étől a nem előrecsomagolt gyümölcsöknél és zöldségeknél kötelező feltüntetni a boltokban, hogy milyen országból származnak - ezt írja elő a június 26-án a Magyar Közlönyben megjelent agrárminiszteri rendelet. Továbbá a nem előre csomagolt sertéshúsnál már 2019 óta kötelező eredetmegjelölést a jövő hónap közepétől a baromfira, a kecskére és a birkára is kiterjeszti a jogalkotó.

Ha a származási ország Magyarország, akkor ezt egylegalább 3x5 centiméteres magyar zászlóval is jelezni kell majd, kivéve a termelői piacokon- olvasható az erről szóló agrárminiszteri rendeletben. A kiírás lehet „fizikai" vagy digitális.

A rendelet értelmében nemcsak a zöldség-gyümölcs termékcsoportnál lesz változás, hanem a húsoknál is: a nem előre csomagolt sertéshúsnál már 2019 óta kötelező eredetmegjelölést kiterjeszteti a baromfira, a kecskére és a birkára is.

 

Mint emlékezetes, az agrárminiszter az 53/2019. számú AM rendeletével módosította az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. számú FM rendeletet, és a friss rendeletmódosítás, amely újraszabályozta a húspultban kínált sertéshús forgalmazásának szabályait, 2020. január 15-én lépett hatályba. Ezek az előírások terjednek ki július 15-től a baromfira, a kecskére és a birkára is. 

A származási országot jól látható módon, fizikai vagy elektronikus hordozón, az eladásra kínálás helyén fel kell tüntetni oly módon, hogy az eladásra kínált, különböző származási országú húsok a végső fogyasztó számára egymástól egyértelműen elkülöníthetőek legyenek (a vonatkozó uniós rendeleteknek is megfelelően).

A jelölés feltüntetésére szolgáló fizikai vagy elektronikus hordozón fel kell tüntetni a származási országra vonatkozó szöveges információt sötét színnel, világos háttéren, a vonatkozó uniós előírásnak megfelelő méretben. 

A 200 négyzetmétert meghaladó bruttó alapterülettel rendelkező üzlet esetében grafikai ábrázolással a származási ország zászlóját, milliméterre pontosan:

  • a származási hely esetén legalább 50 mm × 30 mm;
  • az állattartás helye és vágás helye együttes jelölése esetén legalább 40 mm × 25 mm méretben kell elhelyezni.

A 1337/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet 5. cikk (1) bekezdésének második és harmadik albekezdésében, valamint 6. cikkében meghatározottak szerint, egyes esetekben a származási országot elegendő szöveges információval jelölni. Származási országnak a származási helyet vagy az állattartás helyét és a vágás helyét kell tekinteni.

 

 FORRÁS: LINK

 

PARTNEREINK

Exped-IT
GEMOSZ
KSH
E-commerce Hungary
Magyar Termék
eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Online pénztárgép
Retail Zoom